Woord & Kunst wordt georganiseerd door KunstPlus.

“Woord&Kunst Goeree-Overflakkee, het eiland van de duizend en één verhalen”

De basis voor dit project wordt gevormd door verhalen en indrukken van het eiland Goeree-Overflakkee.
Rondom deze verhalen en indrukken werken dichters en scholieren, beeldend kunstenaars en muzikanten samen. Zo maken dichters nieuwe gedichten naar aanleiding van bestaande kunstwerken over het eiland. Beeldende kunstenaars maken nieuwe kunstwerken op basis van geschreven gedichten. De combinatie van telkens een beeldend kunstwerk en een gedicht vormen dan weer de inspiratie voor muzikanten om op basis daarvan nieuwe muziek te componeren of bestaande muziekstukken aan te passen. In totaal worden 30 combinaties van gedicht en kunstwerk en circa 15 muziekstukken gemaakt. Van de 30 gedichten worden er minimaal 10 gemaakt door scholieren van de middelbare scholen op het eiland.

De start van Woord&Kunst is op vrijdag 8 april 2016.
De tentoonstelling loopt tot en met 8 mei 2016 in het Inspiratiecentrum Grevelingen.”
Het wordt een avond vullend programma waarbij er beurtelings een gedicht wordt voorgedragen en de bijbehorende muziek ten gehore wordt gebracht. Hiervoor wordt samengewerkt met diverse muziekverenigingen, muzikanten en muziekgezelschappen.

Na 8 mei 2016 reist Woord&Kunst over het eiland.

woord en kunst 8 april